NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG NHÀ HÀNG (LƯƠNG THƯỞNG HẤP DẪN).

Cập nhật: 05/08/2016 04:03 - Lượt xem: 8654

Tuyển dụng:

Bạn sẽ làm gì:

- Setup quản lý điều hành nhà hàng.
- Giám sát hoạt động, sắp xếp, điều động nhân sự.
- Báo cáo tình hình hoạt động của hệ thống nhà hàng.
- Lập kế hoạch hoạt động kinh doanh của nhà hàng, đề xuất và thực hiện các giải pháp hiệu quả cho việc phát triển hoạt động kinh doanh.
- Quản lý nhân sự, chính sách hoạt động nội bộ của nhà hàng.
- Quản lý, chịu trách nhiệm và báo cáo tài chính định kỳ.
- Phát triển mở rộng các quan hệ đối tác, khách hàng tiềm năng.
- Sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Bạn nên có kỹ năng:

- Kỹ năng đào tạo.
- Quản lý nhà hàng, khách sạn.
- Kỹ năng lãnh đạo.

Chuyên môn của bạn:

- Số năm kinh nghiệm: 1 - 3 năm trong lĩnh vực nhà hàng.

Các phúc lợi dành cho bạn:

- Mức lương: $250 - 300$
- Được hưởng ddaaayf đủ quyền lợi theo quy định của Bộ luật lao động và theo quy định của Công ty.

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-dangkyhocthu