Đăng ký nhượng quyền thương hiệu BBQ Chicken !

BBQ nghiên cứu thị hiếu và trái tim của khách hàng để chinh phục bằng những trải nghiệm hạnh phúc, thực đơn tươi ngon, phong phú hơn. Bất cứ nơi nào có BBQ, các bữa ăn hay sự kiện đều được tổ chức rất vui vẻ. Chúng tôi sẽ tạo ra một thế giới nơi mọi người trở nên hạnh phúc hơn bằng cách hoàn thành trách nhiệm và vai trò của mình như một công ty xã hội và đạo đức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *