CTKM GIẢM GIÁ 20% KHI CÓ CUỐNG VÉ XEM PHIM

Cập nhật: 26/08/2016 02:20 - Lượt xem: 874

Áp dụng tại  BBQ Chicken Mê Linh Tầng 4,TTTM Mê Linh Plaza, Tô Hiệu -

Chào hạ
Cơm hộp