Side Combo size L (Vòng tôm, vòng mực, phô mai viên)

Miêu tả:

Định lượng size M:
- Vòng tồm: 5 chiếc
- Vòng mực: 5 chiếc
- Phô mai viên: 3 chiếc

    1
    Bạn cần hỗ trợ?
    btn-dangkyhocthu