Gà sốt sườn cực đỉnh / Galbi Chicken

Miêu tả:

- 1/4 (Q) - 4pcs: 110.000 đồng
- 1/2 (H) - 9pcs: 190.000 đồng
- 1 (W) - 18pcs: 360.000 đồng

    Sản phẩm cùng loại

    1
    Bạn cần hỗ trợ?
    btn-dangkyhocthu