Gà Paris/ Paris Chicken

Miêu tả:

5pcs: 83.000
10pcs: 158,000

    mì hàn quốc
    Tưng bừng chào hè