Đùi BBQ/ Barbecued Chicken Leg

Miêu tả:

- 1/4 con/ 1PC: 85.000 vnđ
- 1/2 con/ 2PCS: 160.000 vnđ
- 1 con/ 4PCS: 300.000 vnđ

    1
    Bạn cần hỗ trợ?
    btn-dangkyhocthu