Đùi BBQ/ Barbecued Chicken Leg

Miêu tả:

1pc: 76.000
2pcs: 145.000

    Baner mì hàn quốc
    baner đùi gà