Đùi BBQ/ Barbecued Chicken Leg

Miêu tả:

1pc: 76.000
2pcs: 145.000

    Sản phẩm cùng loại

    Giảm nhiệt mùa hè
    Big event

    Tư vấn nhượng quyền 0942 137 610