Đùi BBQ/ Barbecued Chicken Leg

Miêu tả:

1pc: 76.000
2pcs: 145.000

    Sotok xien
    khuyen mai
    1
    Bạn cần hỗ trợ?
    btn-dangkyhocthu