Đùi BBQ/ Barbecued Chicken Leg

Miêu tả:

1pc: 76.000
2pcs: 145.000

    Giảm nhiệt mùa hè
    Big event

    Tư vấn miễn phí (24/7) 094 21 37 610