Đùi gà truyền thống

Miêu tả:

1pc: 35.000
3pcs: 97.000

    Sản phẩm cùng loại

    Giảm nhiệt mùa hè
    Big event

    Tư vấn nhượng quyền 0942 137 610