Combo hè rực rỡ cùng quà bất ngờ 2018

Miêu tả:


Chương trình "HÈ RỰC RỠ CÙNG QUÀ BẤT NGỜ"

Khách hàng khi ăn một trong hai set sau sẽ được đặng một bình đựng nước mang logo của BBQ
* SUMMER SET 1 - 240.000đ
- Barbeque chicken leg 1pc
- Tokbokki 1
- Burger 1
Pepsi 1

* SUMMER SET 2 - 219.000đ
- Original Drumstick 1 pc
- Ham Pizza 1
- Burger 1
- French Fry M 1
- Pepsi 2

* Lưu ý: Chương trình chỉ áp dụng 1 số nhà hàng thuộc BBQ- các bạn xem trên ảnh
mì hàn quốc
Tưng bừng chào hè