Gà nướng tẩm gia vị / Grilled chicken

Miêu tả:

- 1/4(Q) - 1pc: 80.000 đồng
- 1/2(H) - 2pcs: 140.000 đồng
- 1(W) - 4pcs: 260.000 đồng

 

    1
    Bạn cần hỗ trợ?
    btn-dangkyhocthu