Salad Lườn Gà Rán Giòn (Gà File) | Golden Strip Salad

Miêu tả:

    Giảm nhiệt mùa hè
    Big event

    Tư vấn nhượng quyền 0942 137 610