Salad Rau | Corn Salad

Miêu tả:

    trưa nay ăn gì?
    Tưng bừng chào hè