Gà một phần hai

Miêu tả:

Sét ăn bao gồm 1/2 con gà. Phù hợp với 2-3 người ăn

    mì hàn quốc
    Tưng bừng chào hè