KHU VỰC TỈNH MIỀN BẮC VIỆT NAM


TÊN CỬA HÀNG
 

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI
 
BBQ Chicken Bắc Ninh
 
 
Số 71 đường Nguyễn Cao, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
 
 
0241.382.5835
 
BBQ Chicken Thái Nguyên 1
 
 
169 Minh Cầu, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên
 
 
0280.360.3333
 
BBQ Chicken Thái Nguyên 2
 
 
Chân cầu vượt, đường Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên
 
 
0280.627.6666
 
BBQ Chicken Sơn La
 
 
366 Tô Hiệu, TP. Sơn La, Sơn La
 
0212.857.7888
 
 
 
1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-dangkyhocthu